Szkolenie

pasek piłka nozna puchar dzieci

Treningi piłkarskie prowadzone są przez wykwalifikowanych licencjonowanych trenerów, którzy wykorzystują program szkolenia Akademii Młodych Orłów. Zajęcia mają na celu zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie im doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich. W trakcie zajęć oferujemy dzieciom swobodną formę gry, aby przekazać im uroki tej dyscypliny. Nasze podstawowe, wszechstronne szkolenie uwzględniać będzie koordynację, aby wyeliminować deficyty koordynacyjne wynikające z ograniczonego ruchu dzieci.

Celem programu nie jest wyłącznie wynik meczu, ale przede wszystkim rozwój i wspieranie wszystkich zawodników. Wszystkie dzieci są traktowane równo i mają równe szanse. Nasze treningi nie tylko rozwijają umiejętności piłkarskie, ale również rozwijają osobowość dziecka, uczy szacunku do rywala oraz zasad fair play.

Głównym celem AP WinKIds jest kształcenie i wychowanie dzieci w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Poprzez profesjonalne treningi piłki nożnej pragniemy zarażać najmłodsze pokolenia pasją do sportu i aktywności fizycznej, wyzwalać pozytywne emocje, popularyzować zdrowy styl życia oraz przekazywać wartości, które charakteryzują dobrego sportowca.

Zajęcia piłkarskie prowadzone są dwa razy w tygodniu przez licencjonowanych trenerów, z podziałem na kategorie wiekowe:

  • Skrzat, wiek 6-7 lat (U7 i U6)
  • Żak, wiek 8-9 lat (U9 i U8)
  • Orlik, wiek 10-11 lat (U11 i U10)