PROGRAM

Przykładowy program

Przedstawiony program jest jedynie przykładowy i może ulec zmianie w zależności od indywidualnych cech uczestników, takich jak ich wiek, aktualne umiejętności, siła i gibkość ciała, a także preferencje i cele. Dlatego zawsze dostosowujemy program do potrzeb i możliwości każdego uczestnika, tak aby ćwiczenia były dla niego wyzwaniem, ale jednocześnie bezpieczne i dostępne do wykonania.

Semestr 1 (dla dzieci w wieku 5 lat): "Mały skoczek" - nawiązanie do pierwszych kroków w gimnastyce, uczenia się podstawowych ćwiczeń i skoków. W tym semestrze głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat gimnastyki, rozwijanie podstawowych umiejętności motorycznych, takich jak równowaga, koordynacja ruchowa, zwinność i gibkość. Poprzez ćwiczenia i zabawy, dzieci uczą się również pracy w grupie i koncentracji, co jest niezbędne do dalszego rozwoju.

 1. Rozwój motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka podstawowych pozycji gimnastycznych.
 3. Nauka elementarnych ćwiczeń gimnastycznych, takich jak przysiad, wykrok czy rozciąganie.
 4. Nauka mostka przedni i tylny na materacu.
 5. Nauka elementarnych ćwiczeń na poręczach, takich jak huśtawka i przeskoki.

Semestr 2 (dla dzieci w wieku 6-7 lat): "Gimnastyczna przygoda" - nawiązanie do wciągającej i pełnej nowych wyzwań natury gimnastyki, wprowadzenie pozycji stania na rękach i innych trudniejszych ćwiczeń. W tym semestrze kontynuujemy rozwijanie umiejętności zdobytych w poprzednim semestrze, ale wprowadzamy także bardziej zaawansowane ćwiczenia, takie jak stanie na rękach, krokodyl i inne trudniejsze elementy. Dzieci uczą się dalszej pracy w grupie, koncentracji i dyscypliny.

 1. Doskonalenie motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka podstawowych pozycji gimnastycznych.
 3. Nauka bardziej skomplikowanych ćwiczeń gimnastycznych, takich jak salto przednie i tylnie oraz koziołek.
 4. Doskonalenie mostka przedniego i tylnego, a także nauka mostka bocznego.
 5. Nauka elementarnych ćwiczeń na drążku, takich jak przeskoki i obrót.

Semestr 3 (dla dzieci w wieku 8-9 lat): "Elastyczny wąż" - nawiązanie do zwinności, giętkości i precyzji ruchów, uczenia się zaawansowanych technik gimnastycznych. W tym semestrze skupiamy się na rozwijaniu zwinności i giętkości ciała, co jest niezbędne do wykonywania bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Uczymy dzieci, jak poprawnie wykonywać ćwiczenia na poręczach, drążku i skoczni, a także jak zwiększyć swoją siłę i wytrzymałość.

 1. Doskonalenie motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka zaawansowanych pozycji gimnastycznych.
 3. Doskonalenie salta przedniego i tylnego, a także nauka salta bocznego.
 4. Nauka ćwiczeń na kółku gimnastycznym, takich jak obrót i unoszenie nóg.
 5. Doskonalenie techniki ćwiczeń na poręczach i drążku.

Semestr 4 (dla dzieci w wieku 10-11 lat): "Mocne drzewo" - nawiązanie do siły, wytrzymałości i równowagi, które są potrzebne do wykonywania skomplikowanych ćwiczeń na poręczach, drążku i skoczni. W tym semestrze kontynuujemy pracę nad siłą i wytrzymałością, ale skupiamy się także na równowadze i precyzji ruchów. Dzieci uczą się wykonywania ćwiczeń na większej wysokości, a także pracy w grupie i przygotowywania się do potencjalnych zawodów.

 1. Doskonalenie motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka zaawansowanych pozycji gimnastycznych.
 3. Doskonalenie techniki salta przedniego i tylnego, a także nauka salta na bok.
 4. Nauka ćwiczeń na drążku, takich jak obrót o 360 stopni i przewrót.

Semestr 5 (dla dzieci w wieku 12-13 lat): "Gimnastyczna gwiazda" - nawiązanie do poziomu zaawansowania i trudności ćwiczeń, które uczą się osiągać w tym semestrze, a także do tego, że gimnastyka staje się pasją i sposobem na osiągnięcie celów.
W tym semestrze osiągnięto już pewien poziom zaawansowania, dlatego skupiamy się na doskonaleniu umiejętności oraz na uczeniu się nowych, bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Dzieci uczą się jak przygotować się do zawodów gimnastycznych, jak działać pod presją i jak współpracować z trenerami i innymi zawodnikami.

 1. Doskonalenie motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka trudniejszych pozycji gimnastycznych.
 3. Doskonalenie techniki salta przedniego i tylnego, a także nauka salta w przód z obrotem i salta w tył z obrotem.
 4. Nauka ćwiczeń na poręczach, takich jak podwójny przewrót i przewrót do przodu.
 5. Doskonalenie techniki ćwiczeń na drążku oraz nauka nowych elementów siłowych.

Semestr 6 (dla dzieci w wieku 14-15 lat): "Mistrz gimnastyki" - nawiązanie do poziomu zaawansowania i perfekcji w ćwiczeniach gimnastycznych, oraz do tego, że uczniowie osiągnęli poziom mistrzowski i są gotowi na wyzwania w zawodach i na poziomie zaawansowanym. W tym semestrze dążymy do osiągnięcia perfekcji w wykonywanych ćwiczeniach, a także do przygotowania się do bardziej zaawansowanych zawodów i wyzwań. Dzieci uczą się, jak ulepszać swoje umiejętności, jakie techniki stosować podczas zawodów i jak zachowywać się w trudnych sytuacjach.

 1. Doskonalenie motoryki i koordynacji ruchowej.
 2. Nauka skomplikowanych pozycji gimnastycznych.
 3. Doskonalenie techniki salta przedniego i tylnego, a także nauka innych elementów akrobatycznych, takich jak flic-flac.
 4. Nauka ćwiczeń na skoczni gimnastycznej, takich jak skoki na skoczni i przeskoki.
 5. Doskonalenie techniki ćwiczeń na poręczach, drążku oraz nauka nowych elementów siłowych i akrobatycznych.

Zajęcia ogólnorozwojowe, więcej ...

Gimnastyka sportowa, więcej ...

Regulamin zajęć, więcej ...

Opłaty, więcej ...

Zajęcia nauki pływania, więcej ...

Aktualna oferta obozów i półkolonii, więcej ...