Regulamin

pasek regulamin foto

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH - PIŁKA NOŻNA

1. Akademia Piłkarska Winkids działa w ramach Stowarzyszenia Winkids.
2. Zajęcia organizowane są w dwa razy w tygodniu (miesiąc) obejmuje 8 zajęć.
3. Zawodnikiem/Zawodniczką AP Winkids może zostać dziecko w wieku od 6 do 11 lat.
4. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu zdrowia.
5. Zajęcia piłkarskie w AP Winkids odbywają się z trybie grupowym. 6.Zawodnicy/Zawodniczki podzieleni są na 3 kategorie wiekowe: Skrzat (6-7 lat), Żak (8-9 lat) i Orlik (10-11 lat).
7. Maksymalna liczba Zawodników/Zawodniczek przypadająca w zajęciach piłkarskich na sztab trenerski nie może przekraczać 14 Zawodników/Zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych.
8.Czas jednej sesji treningowej uzależniony jest od wieku Zawodników/Zawodniczek i
wynosi: dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 6-7 lat (Skrzaty) –1 godzina, dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 8-9 lat (Żaki)–1 godzina ,dla Zawodników/Zawodniczek w wieku 10-11 lat (Orliki) –1 godzina i 15 minut.
9. Zajęcia treningowe, turnieje oraz mecze towarzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
10.Wysokość opłaty za zajęcia zgodnie z informacją podaną na stronie w zakładce cennik.
11. Opłatę należy uiścić na numer konta w wyznaczonym terminie.
12. Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za zajęcia lub jej zmniejszenia.
13. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby nie rokującej powrotu na zajęcia (popartej zaświadczeniem lekarskim) będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
14. Każdy Zawodnik/Zawodniczka zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
15. Zawodnik/Zawodniczka, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
16.Każdy Zawodnik/Zawodniczka powinien/a dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
17.Zawodników/Zawodniczki zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
18.AP Winkids nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.