dokumentyDOKUMENTY OBOZY SPORTOWE ORAZ PÓŁKOLONIE LETNIE

Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich pakietów dokumentów w zależności od wybranego obozu/półkolonii. Ponadto, poniżej znajdą Państwo również dokumenty dodatkowe, czyli kartę odbioru dziecka (którą należy wypełnić w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z obozu sportowego), kartę odwiedzin dziecka (którą należy wypełnić w przypadku odwiedzin dziecka podczas obozu) oraz zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć w czasie trwania półkolonii.

Bardzo prosimy o drukowanie wszystkich dokumentów, które obejmują więcej niż 1 stronę - dwustronnie lub dwóch arkuszy na jedej stronie.

 

PÓŁKOLONIE SPORTOWE:

- pakiet dokumentów - półkolonia "PODNIEBNA 10"
- pakiet dokumentów - półkolonia "ŚLADEM ZAGINIONEGO SKARBU"

 

OBOZY SPORTOWE:

- pakiet dokumentów obozy dziecięce "ODKRYWCY"
- pakiet dokumentów obozy młodzieżowe (ALL4FUN oraz MTB-SHOOTINGcamp)

- pakiet dokumentów obóz szkoleniowy NURKOWY (do dokumentów należy dołączyć zdjęcie 3,5cm x 4,5cm - fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana, podpisane czytelnie na odwrocie)
- pakiet dokumentów obóz szkoleniowy MOTOROWODNY (do dokumentów należy dołączyć zdjęcie 3,5cm x 4,5cm - fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana, podpisane czytelnie na odwrocie)
- pakiet dokumentów obóz szkoleniowy RATOWNICZY (karta ewidencyjna - należy wydrukować dwustronnie na grubym papierze, do karty należy dołączyć 2 zdjęcia 3,5cm x 4,5cm fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana, podpisane czytelnie na odwrocie)

  

DOKUMENTY OGÓLNE 

- karta odbioru dziecka (dotyczy obozu sportowego, należy wypełnić w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z obozu letniego)
- karta odwiedzin dziecka (dotyczy obozu sportowego, należy wypełnić w przypadku odwiedzin dziecka na obozie)
- zgoda na samodzielny powrót do domu (półkolonia - należy wypełnić i dostarczyć do organizatora w przypadku, kiedy dziecko może samodzielnie wracać do domu po zakończonych zajęciach na półkolonii)
- ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW (do wiadomości i zapoznania)